Phân số là quan niệm mà các em đã biết và khái niệm hai phân số đều bằng nhau cũng không tồn tại gì không quen với những em với tỉ lệ thức vẫn là khái niệm những em sẽ có tác dụng quen trong nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 tỉ lệ thức


Vậy tỉ trọng thức là gì? tỉ trọng thức bao gồm các đặc thù nào? điều đó sẽ được giải đáp ngay sau đây, các em cùng tham khảo nhé.

I. Lý thuyết tỉ lệ thức

1. Định nghĩa tỉ lệ thành phần thức

- tỉ lệ thức là đẳng thức của hai số  (và còn được viết là a:b = c:d)

* Ví dụ: tỉ lệ thành phần thức 

*
 còn được viế là 5:8 = 15:24.

Xem thêm: Bài 16 Trang 63 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 16 Trang 63 Sgk Toán Lớp 7

2. đặc thù của tỉ trọng thức

a) tính chất cơ bạn dạng của tỉ trọng thức:

 - giả dụ thì 

*

* Ví dụ: tỉ lệ thành phần thức 

*

b) Điều khiếu nại để tứ số thành lập tỉ lệ thức:

- nếu ad = bc cùng a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức sau:

 

*

* Ví dụ: Ta gồm 2.6 = 3.4 từ phía trên ta gồm cá tỉ lệ thành phần thức sau:

 

*

II. Bài bác tập áp dụng Tỉ lệ thức

* Bài 44 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bởi tỉ số giữa những số nguyên:

*
*
*

* Lời giải:

*
*

*

*

* Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1: Tìm những tỉ số bằng nhau trong các tỉ số dưới đây rồi lập các tỉ lệ thức:

 

*

* Lời giải:

- Trước hết, ta đề xuất đưa những tỉ số bên trên về dạng số nguyên hoặc tỉ số giữa các số nguyên như sau:

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

- Từ kết trái trên ta lập được những tỉ lệ thức: 

*

* Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1: Tìm x trong số tỉ lệ thức sau:

 

*
 

 

*

 

*

* Lời giải:

 

*
 
*

 

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*


Tóm lại, với nội dung bài viết về đặc điểm tỉ lệ thức những em bắt buộc ghi lưu giữ 2 đặc điểm cơ phiên bản của tỉ trọng thức nhằm qua đó vận dụng vào giải các bài tập.