Trọng âm là một trong những khía cạnh vô cùng đặc biệt nếu bạn muốn học vạc âm giờ Anh chuẩn chỉnh và hoặc như là người bản xứ. Không ít người Việt thường quên mất đánh trọng âm lúc phát âm, hoặc lưỡng lự trọng âm của từ nơi đâu mà thường xuyên phiên âm như tiếng việt. Hãy theo dõi trong bài viết Tổng phù hợp quy tắc tấn công trọng âm “bất bại” trong tiếng Anh để ráng chắc đông đảo quy tắc đánh trọng âm “chuẩn không phải chỉnh” vào tiếng thằng bạn nhé!

1. Trọng âm tiếng Anh là gì?

Bạn đã lúc nào nghe một câu nói rất nhanh của người quốc tế và thiếu hiểu biết gì? Hay các bạn nói một câu khiến người đối diện bạn cũng ko hiểu? Đó là do bạn chưa chắc chắn cách nắm bắt trọng âm của từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh. Nếu khách hàng đặt trọng âm không nên âm ngày tiết hoặc nói tự mà không tồn tại trọng âm, các bạn sẽ gặp khó khăn trong cả hai bài toán nói với nghe khi giao tiếp tiếng Anh. 

Trong mỗi một từ sẽ sở hữu một trọng âm. Trọng âm là âm ngày tiết được vạc âm to lớn và rõ ràng hơn, nhấn mạnh vào hơn các âm tiết khác trong từ, dùng làm phân biệt tự này với trường đoản cú khác. Lúc tra trong từ điển, bạn sẽ xác định trọng âm của từ bởi ký hiệu (‘) trước âm tiết là trọng âm.

Trong giờ Anh, có nhiều từ được viết như là nhau cơ mà sẽ mang nghĩa không giống nhau, loại từ khác biệt nếu trọng âm khác nhau. Bởi vậy, nếu bạn không phát âm đúng trọng âm, fan nghe sẽ thiếu hiểu biết nhiều hoặc hiểu lầm ý ai đang nói. Ví dụ như từ desert, trường hợp danh từ đã đánh trọng âm vào âm thứ nhất /ˈdezərt/ có nghĩa là sa mạn, nếu hễ từ sẽ đánh trọng âm vào âm máy hai /dɪˈzɜrt/ có nghĩa là bỏ rơi.

Bạn đang xem: Trọng âm là gì

Bạn cảm xúc thật khó khăn để nhận biết trọng âm vào một từ? tuyệt bạn mệt mỏi với việc tra trọng âm tiếng Anh trong từ điển? Đừng lo lắng, hãy tiếp thu ngay 15 quy tắc đánh dấu trọng âm trong giờ đồng hồ Anh dưới đây.

2. Âm ngày tiết là gì?

Để đọc được trọng âm tiếng Anh của một từ, trước hết người học đề xuất hiểu thừa thế nào là âm tiết. Từng từ hầu hết được cấu trúc từ những âm tiết.

Âm tiết là 1 trong những đơn vị phát âm, gồm có một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và những phụ âm (p, k, t, m, n…) phủ quanh hoặc không có phụ âm bao quanh. Từ hoàn toàn có thể có một, hai, tía hoặc nhiều hơn nữa ba âm tiết.

3. Quy tắc tiến công trọng âm trong giờ đồng hồ Anh

Có 2 phép tắc trọng âm yêu cầu để tấn công trọng âm cho một từ:

Mỗi từ bỏ chỉ tất cả một trọng âm duy nhấtTrọng âm luôn được tiến công ở nguyên âm thay vị phụ âm
*

Bạn rất có thể nhớ quy tắc và soát sổ trọng âm đúng mực trong từ điển


3.1. Trọng âm của từ gồm hai âm tiết

Quy tắc 1: nhiều phần danh từ và tính trường đoản cú trong giờ Anh gồm hai âm huyết thì trọng âm thường lâm vào cảnh âm tiết trang bị nhất

Ví dụ: 

Danh từ: monkey /´mʌηki/, baby /’beibi/, center /ˈsentər/,…

Một số trường đúng theo ngoại lệ của danh từ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,…

Chú ý: một vài từ 2 âm tiết sẽ sở hữu được trọng âm khác nhau tùy trực thuộc vào từ bỏ loại. Như recorddesert sẽ có trọng âm rơi vào cảnh âm tiết đầu tiên nếu là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; rơi vào âm tiết thứ hai khi là hễ từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

Tính từ: angry /´æηgri/, happy/ ˈhæpi/, nervous /ˈnɜrvəs/,…

Một số trường phù hợp ngoại lệ của tính từ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

Quy tắc 2: một trong những động từ cũng đều có trọng âm rơi vào tình thế âm tiết trước tiên nếu có âm tiết lắp thêm hai là âm ngắn

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/,…

Quy tắc 3: phần nhiều động từ cùng giới từ có hai âm máu thì dấn âm sẽ lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm hai

Ví dụ:

Động từ: thiết kế /di´zain/, enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/, include /ɪnˈkluːd/…Giới từ: between /bɪˈtwiːn/, among /əˈmʌŋ/…Một số trường phù hợp ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, xuất hiện /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…Quy tắc 4: Danh từ tốt tính từ cất nguyên âm lâu năm ở âm tiết máy hai thì thừa nhận trọng âm sẽ rơi vào tình thế chính âm ngày tiết đó

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Quy tắc 5: các từ chỉ số l­uợng dìm trọng âm nghỉ ngơi từ cuối dứt bằng đuôi – teen. Ng­ược lại vẫn nhấn trọng âm làm việc từ đầu tiên nếu chấm dứt bằng đuôi – y

Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

3.2. Trọng âm của từ bỏ có ba âm ngày tiết trở lên 

Quy tắc 6: Danh từ bỏ có bố âm tiết, giả dụ âm tiết sản phẩm công nghệ hai gồm chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đồ vật nhấtVí dụ: exercise /’eksəsaiz/, paradise /ˈpærədaɪs /, compromise/’kɑmprə,maɪz/…Quy tắc 7: Danh từ, cồn từ, tính từ bỏ khi bao gồm âm huyết cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và kết thúc là phụ âm thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm trang bị haiVí dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, familiar /fəˈmɪliər/,…
Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

3.3. Trọng âm của từ gồm tiền tố và hậu tố

Quy tắc 8: các từ bao gồm hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấn vào âm huyết ngay trước

Ví dụ: nation /ˈneɪʃn/, celebrity /səˈlebrəti/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, foolish /ˈfuːlɪʃ/, entrance /ˈentrəns/, musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: các từ gồm hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ sở hữu được trọng âm lâm vào tình thế chính âm huyết đó

Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, maintain /meɪnˈteɪn/, volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/unique /juˈniːk/, retain /rɪˈteɪn/…

Quy tắc 10: các từ có hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm chính của từ gốc không rứa đổi. 

Ví dụ: agreement /əˈɡriːmənt/, meaningless /ˈmiːnɪŋləs/, reliable /rɪˈlaɪəbl/, poisonous /ˈpɔɪzənəs/, happiness /ˈhæpinəs/,…

Quy tắc 11: Các từ có hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị 3 từ bên dưới lên

Ví dụ: economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/, investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/, photography /fəˈtɑːɡrəfi/, identity /aɪˈdɛntɪti/, technology /tekˈnɑːlədʒi/, geography /dʒiˈɑːɡrəfi/.

Quy tắc 12: Các từ ngừng bằng những đuôi : how, what, where, …. Thì trọng âm chính bấm vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

Quy tắc 13: Trọng âm lâm vào chính các âm máu sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 14: đa số các tiền tố không nhận trọng âm

Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

Quy tắc 15: Trọng âm không rơi vào cảnh những âm yếu đuối như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, occur /əˈkɜːr/,…


*

Ghi chú quy tắc trọng âm khi gọi tiếng Anh để dễ ợt nhận biết khi chạm mặt từ mới


Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

4. Vì chưng sao cần đánh trọng âm trong giờ Anh?

Bạn từng nghĩ rằng chỉ việc phát âm đúng là đủ, yêu cầu gì đến trọng âm? Vậy thì chúng ta đã nhầm. Việc xác minh trọng âm trong tiếng Anh siêu quan trọng, cụ thể đem lại những tác dụng như sau:

4.1. Giúp cho bạn phân biệt được các từ dễ dàng nhầm lẫn

Trong tiếng Anh, gồm có từ tuy bí quyết viết với phát âm kiểu như nhau nhưng lại sở hữu nghĩa khác nhau. Nguyên nhân đó là ở âm ngày tiết được dìm trọng âm.

Trọng âm phân biệt từ này với tự khác lúc nghe tới và nói giờ đồng hồ Anh, vị đặt không đúng trọng âm có thể khiến gọi nhầm sang trọng từ khác với nghĩa không giống nhau. 

4.2. Tránh hiểu nhầm trong giao tiếp

Trọng âm giúp nhấn mạnh và truyền tải đông đảo thông tin quan trọng dù vận tốc nói nhanh lúc nghe tới người quốc tế nói tiếng Anh. Nếu khách hàng biết rõ trọng âm của từ, chúng ta có thể nghe và thâu tóm thông tin tốt nhất có thể dù người ta “nói cấp tốc như gió” đi chăng nữa.

Trên thực tế, có không ít tình huống “dở khóc dở cười” đã xảy ra chỉ bởi vì nói giờ Anh không có trọng âm và người nghe hiểu theo nghĩa khác. Điều này là cực kì nguy hiểm nếu như khách hàng dùng giờ đồng hồ Anh để tiếp xúc với khách hàng hàng, công ty đối tác nước ngoài.

4.3. Giúp cho bạn phát âm chuẩn chỉnh và tất cả ngữ điệu từ bỏ nhiên

Thứ ba, trọng âm khiến cho ngữ điệu tự nhiên của câu nói, khiến cho giọng nói giờ Anh uyển chuyển, chăm nghiệp, mang phong thái giống người phiên bản xứ. Nếu không có trọng âm sẽ khiến cho những tiếng nói trở cần nhàm chán, không lôi cuốn, gọi Tiếng Anh như vẫn phiên âm giờ đồng hồ việt. Một câu nói với ngữ điệu lên xuống chắc chắn sẽ lôi cuốn người nghe hơn không ít so với một câu nói bởi bằng, túc tắc không cảm xúc. 

Ngoài ra, lúc luyện phát âm, bạn hãy nhớ là học bởi Bảng phiên âm tiếng nước anh tế IPA. IPA là 1 chữ cái hệ thống ký hiệu ngữ âm chủ yếu dựa trên ký tự Latin. Bảng phiên âm giờ Anh IPA được phát minh bởi cộng đồng Ngữ âm thế giới vào vào cuối thế kỷ 19 như là 1 tiêu chuẩn chỉnh của phân phát âm nghỉ ngơi dạng viết. Ký kết hiệu IPA gồm 1 hoặc nhiều bộ phận của hai loại cơ bản, nguyên âm cùng phụ âm. Bởi vậy, khi tham gia học tiếng anh bạn phải khám phá về phiên âm nước ngoài để làm rõ cách phạt âm giờ đồng hồ anh chứ chưa hẳn nhìn vào phương diện chữ của tự đó.

Xem tức thì quy tắc tiến công trọng âm để sở hữu phát âm chuẩn:

5. Trọng âm tiếng Anh vào câu

Trong tiếng Anh, không chỉ với mang trọng âm, nhưng câu cũng có thể có trọng âm. Mọi từ được dìm trọng âm thì hay phát âm to ra hơn và lờ đờ hơn đều từ còn lại. Trọng âm câu rất quan trọng, do khi nói, từ mà fan nói dìm trọng âm cũng giống như cách mà người ta đánh trọng âm vào cùng một từ có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm cất trong câu nói. Ngoại trừ ra, trọng âm câu còn tạo ra giai điệu, tốt tiếng nhạc cho ngôn ngữ. Đó chính là âm điệu, làm cho sự thay đổi trong vận tốc nói giờ đồng hồ Anh. Biện pháp nhịp thân từ được tấn công trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

I’m in the classroom (Tôi chứ chưa phải ai khác đã ở vào lớp học)I’m in the classroom (Tôi vẫn ở vào lớp học tập chứ không hẳn ở ở đâu khác)

Trong một câu, phần nhiều các trường đoản cú được chia làm hai loại, chính là từ trực thuộc về mặt ngôn từ (content words) cùng từ ở trong về mặt cấu trúc (structure words). Chúng ta thường dìm trọng âm vào các từ trực thuộc về khía cạnh nội dung, cũng chính vì đây là đa số từ đặc biệt và mang nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want to go to work.I am talking to my friends.You’re sitting on the desk, but you aren’t listening khổng lồ me.What did he say to you in the garden?

 5.1. Từ trực thuộc về khía cạnh nội dung: được nhấn trọng âm

Những từ có nghĩa Ví dụ
Động từ bỏ chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ hễ từ (dạng lấp định)don’t, can’t, aren’t
Đại từ chỉ địnhthis, that, those, these
Từ để hỏiWho, Which, Where

5.2. Từ thuộc về khía cạnh cấu trúc: ko được nhận trọng âm

Những từ nằm trong về khía cạnh cấu trúc

 Ví dụ

Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ rượu cồn từcan, should, must
Động trường đoản cú ‘to be’am, is, was

*

Cùng TOPICA Native giải quyết một số câu tấn công trọng âm vào đề thi THPT giang sơn nhé


6. Ứng dụng giải đề thi THPT nước nhà môn giờ Anh năm 2019

Trong kỳ thi THPT nước nhà môn tiếng Anh, dạng bài liên quan đến trọng âm đã yêu mong thí sinh tìm kiếm từ có cách đánh trọng âm khác với gần như từ còn lại.

Sau đây, TOPICA Native đã hướng dẫn biện pháp làm bài bác trọng âm trong bài thi giờ đồng hồ Anh.

Mã đề 401

Question 1A. Consist B. Carry C. RemoveD. Protect

Hướng dẫn: Các lời giải A, C, D đúng quy tắc 2; giải đáp B là nước ngoài lệ

Question 2:A. SolutionB. PrincipalC. PassengerD. Continent

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 3: ‘continent , so’lution, Áp dụng phần để ý đối cùng với hậu tố: ‘passenger, ‘principal→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23A. TerrificB. BeautifulC. GeneralD. Chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 3: te’rrificÁp dụng phần chú ý đối với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical
Question 24A. ProvideB. ListenC. RepeatD. Collect

Hướng dẫn: Các giải đáp A, C, D đúng quy tắc 2; câu trả lời B là nước ngoài lệ

Mã đề 403

Question 23A. StudyB. DeleteC. RewardD. Survive

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive‘study ngoại lệ→ Chọn đáp án A
Question 24A. SummaryB. HolidayC. SelectionD. Festival

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 5: ‘summaryÁp dụng luật lệ 3: se’lectionÁp dụng phần để ý đối với hậu tố: ‘festival‘Holiday→ Chọn câu trả lời C

Mã đề 404 

Question 23A. Energy B. ExerciseC. AdditionD. Article

Hướng dẫn:

Áp dụng luật lệ 4: ‘energy, ‘exerciseÁp dụng phép tắc 3: a’ddition→ C là câu trả lời đúng
Question 24A. Connect B. TravelC. DenyD. Return

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny‘Travel→ B là câu trả lời đúng

7. Bài bác tập

Để củng cố kỹ năng đánh trọng âm giờ Anh, TOPICA Native vẫn tổng đúng theo một số thắc mắc để các bạn rèn luyện.

Xem thêm: Intransitive Verb Là Gì - Intransitive Verbs & Transitive Verbs


A. Darkness B. Warmth C. Market D. RemarkA. Begin B. Comfort C. Apply D. SuggestA. Direct B. Idea C. Suppose D. FigureA. Revise B. Amount C. Village D. DesireA. Standard B. Happen C. Handsome D. DestroyA. Scholarship B. Negative C. Develop D. PurposefulA. Ability B. Acceptable C. Education D. HilariousA. Document B. Comedian C. Perspective D. LocationA. Provide B. Hàng hóa C. Promote D. ProfessA. Different B. Regular C. Achieving D. Property

Đáp án

d bdcdccabc
Trên đấy là những kỹ năng cơ bản nhất và giải pháp đánh trọng âm trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết Tổng đúng theo quy tắc tiến công trọng âm “bất bại” trong tiếng Anh của TOPICA Native hữu ích với bạn. Hãy vận dụng ngay hôm nay để nhanh chóng sở hữu một giọng phát âm khi phát âm tiếng Anh trôi tan và thoải mái và tự nhiên nhất nhé!

Để học phát âm tiếng Anh chuẩn nhất, rất tốt là rèn luyện liên tiếp với người bạn dạng xứ. Mày mò công thức làm chủ tiếng Anh chỉ cách 30 phút hằng ngày cùng giảng viên 100% Âu – Úc – Mỹ trên đây.