Weighted Average là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Weighted Average - Definition Weighted Average - kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Weighted Average
Tiếng Việt Phương Pháp bình quân Gia Quyền
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Weighted Average là gì?

Trung bình tất cả trọng số là 1 trong những phép tính tất cả tính đến hơn cả độ đặc trưng khác nhau của các con số trong tập dữ liệu. Khi tính quý giá trung bình bao gồm gia quyền, từng số trong tập tài liệu được nhân cùng với trọng số định trước trước khi thực hiện phép tính cuối cùng. Mức trung bình bao gồm trọng số tất cả thể đúng đắn hơn nấc trung bình solo giản, vào đó tất cả các số trong tập tài liệu được gán một trọng số kiểu như nhau.Bạn đã xem: Trọng số giờ anh là gì

Weighted Average là phương thức Bình Quân Gia Quyền.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực tài chính .

Bạn đang xem: Trọng số tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Trọng số tiếng anh là gì

Ý nghĩa - Giải thích

Weighted Average nghĩa là cách thức Bình Quân Gia Quyền.

Ví dụ mẫu - bí quyết sử dụng

Trung bình có trọng số hiển thị trong nhiều lĩnh vực tài chính ở kề bên giá tải cổ phiếu, bao gồm lợi nhuận hạng mục đầu tư, kế toán sản phẩm tồn kho và định giá.

Khi một quỹ sở hữu nhiều kinh doanh thị trường chứng khoán tăng 10 xác suất trong năm, thì 10 xác suất đó đại diện cho lợi tức đầu tư trung bình có trọng số của quỹ đối với giá trị của mỗi địa điểm trong quỹ.

Xem thêm: “ Down Là Gì ? Nghĩa Của Từ Down Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Down Trong Tiếng Việt

Khi reviews các doanh nghiệp để riêng biệt liệu cổ phiếu của họ có được định giá đúng chuẩn hay không, những nhà đầu tư chi tiêu sử dụng giá cả vốn trung bình gia quyền (WACC) để phân tách khấu dòng vốn của công ty. WACC được xem trọng số dựa vào giá trị thị trường của nợ cùng vốn chủ mua trong cấu trúc vốn của một công ty.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Weighted Average cách thức Bình Quân Gia Quyền tiếng Anh

Tổng kết

Trên phía trên là thông tin giúp bạn hiểu rõ rộng về thuật ngữ tài chính Weighted Average là gì? (hay phương thức Bình Quân Gia Quyền nghĩa là gì?) Định nghĩa Weighted Average là gì? Ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu, phân biệt và lí giải cách thực hiện Weighted Average / phương thức Bình Quân Gia Quyền. Truy vấn edingsport.net nhằm tra cứu thông tin các thuật ngữ gớm tế, IT được cập nhật liên tục