Giải bài 4: ngôi trường hợp cân nhau góc – cạnh – góc - Sách hướng dẫn học toán 7 tập 1 trang 125. Sách này phía bên trong bộ VNEN của chương trình mới. Tiếp sau đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài xích học. Giải pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Vận động khởi động

1. Triển khai các hoạt động sau

- Vẽ $igtriangleup ABC$ cùng $igtriangleup A’B’C’$ vào vở, hiểu được BC = B’C’ = 4 cm; $widehatB = widehatB’ = 60^circ$; $widehatC = widehatC’ = 40^circ$ (h.86).

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau góc cạnh góc

*

- Đo độ dài hai cạnh cha và B’A’ rồi đối chiếu độ lâu năm hai cạnh đó.

- $igtriangleup ABC$ và $igtriangleup A’B’C’$ có đều bằng nhau không? vị sao?

Trả lời:

- các em thực hiện vẽ nhì tam giác ABC và A’B’C’ vào vở như hình 86.

- Sau khi sử dụng thước trực tiếp đo, ta thấy: bố = B’A’.

- $igtriangleup ABC$ và $igtriangleup A’B’C’$ có cân nhau theo trường hòa hợp cạnh – góc – cạnh.

2. Đọc với ghi ghi nhớ (sgk trang 125)

B. Chuyển động hình thành kiến thức

1. A) Đọc kĩ ngôn từ sau (sgk trang 126)

b) Em hãy quan lại sát những hình vẽ trên hình 88 và làm theo mẫu

*

i) Ở hình 88a) $igtriangleup ABC = igtriangleup CDA$ vì đồng thời có: $widehatBCA = widehatDAC$, $widehatBAC = widehatDCA$, AC là cạnh chung;

ii) Ở hình 88b), $igtriangleup OGH = … $ vì chưng ……………..; ………………..; …………………….

iii) Ở hình 88c), $igtriangleup NMP = … $ vì ……………..; ………………..; …………………….

iv) Ở hình 88d), $igtriangleup A’B’C’ = … $ vị ……………..; ………………..; …………………….

Trả lời:

ii) Ở hình 88b), $igtriangleup OGH = igtriangleup OFE$ bởi đồng thời có: $widehatGOH = widehatFOE$, $widehatOGH = widehatOFE$, OG = OF.

iv) Ở hình 88d), $igtriangleup A’B’C’ = igtriangleup ABC$ vì chưng đồng thời có: $widehatC’ = widehatC$, $widehatB = widehatB’$ (cùng phụ với nhì góc bằng nhau), B’C’ = BC.

2. A) Qua công dụng của bài xích tập trên, em hãy cho thấy thêm hai tam giác vuông cân nhau khi nào.

b) Đọc kĩ câu chữ sau (skg trang 127)

c) bởi thước thẳng tất cả chia đơn vị chức năng và thước đo góc hãy vẽ tam giác ABC, biết AC = 2 cm, $widehatA = 90^circ, widehatC = 60^circ$

d) Trên những hình vẽ nghỉ ngơi hình 89, có những tam giác nào bằng nhau? vì chưng sao?

*

Ở hình 89a) $igtriangleup ABC = igtriangleup ABD$ (g.c.g) vì chưng có: $widehatCAB = widehatDAB$; cạnh phổ biến AB; $widehatABC = widehatABC = widehatABD$.Em hãy tự trình bày về các cặp tam giác đều bằng nhau có sinh hoạt hình 89b) vào vở.

Trả lời:

a) nhị tam giác vuông bằng nhau khi hai tam giác đó bao gồm một cạnh góc vuông cùng góc kề cạnh đó đều nhau hoặc cạnh huyền và góc nhọn bởi nhau.

c) 

*

d)

Ở hình 89b)

+ $igtriangleup FEG = igtriangleup PEH$ (g.c.g) vày có: $widehatEFG = widehatEPH$; FG = HP; $widehatEGF = widehatEHP$ (hai góc kề bù với nhì góc bằng nhau).

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 1: Tổng 3 Góc Của Một Tam Giác, Tổng Ba Góc Của Một Tam Giác

+ $igtriangleup FEH = igtriangleup PEG$ (g.c.g) bởi vì có: $widehatEFGH = widehatEPG$; FH = GP; $widehatEHF = widehatEGP$.