- Chọn bài bác -Bài 1: Tổng cha góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: hai tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: trường hợp cân nhau thứ cha của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài xích tập)

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ nhị của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c) khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 4 trang 117: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có :

A’B’ = 2cm ; ∠B’ = 70o; B’C’ = 3cm

Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AC = A’C’. Ta rất có thể kết luận được tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ hay không ?

*

Lời giải

Ta rất có thể kết luận được tam giác ABC bởi tam giác A’B’C’ (trường hòa hợp c.g.c)

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 4 trang 118: hai tam giác bên trên hình 80 có đều nhau không ? vị sao ?

*

Lời giải

ΔABC cùng ΔADC có

AC chung

Góc ngân hàng á châu = góc DCB

BC = DC

⇒ ΔABC = ΔADC ( cạnh – góc – cạnh)

Bài 24 (trang 18 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC bao gồm góc A = 90o, AB = AC = 3cm. Sau đó đo những góc B với C.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh

Lời giải:

*

– phương pháp vẽ:

+ Vẽ góc xAy = 90o

+ bên trên tia Ax vẽ đoạn trực tiếp AB = 3cm

+ trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC = 3cm

+ Vẽ đoạn trực tiếp BC

Ta được tam giác ABC là tam giác bắt buộc vẽ

– Đo các góc B cùng C ta được góc B = góc C = 45º

Bài 25 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1): Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào cân nhau ? vày sao?


*

Lời giải:

+ Hình 82: ∆ADB = ∆ADE (c.g.c) bởi :


*

+ Hình 83: ∆HGK = ∆IKG (c.g.c) vì:

*

+ Hình 84: ∆PMQ cùng ∆PMN (c.g.c) có:


*

Nhưng góc M chưa hẳn góc xen giữa yêu cầu ∆PMQ không bởi ∆PMN

Bài 26 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài xích toán:

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của MA rước điểm E làm sao cho ME = MA. Chứng tỏ rằng AB//CE.

Dưới đấy là hình vẽ và giả thiết tóm lại của bài xích toán:

*
*

Hãy thu xếp lại năm câu dưới đây một cách phải chăng để giải việc trên:


*

5) Tam giác AMB cùng tam giác EMC có

Lưu ý : Để mang đến gọn ,các quan liêu hệ nằm giữa thẳng hàng (như M nằm trong lòng B ,C E trực thuộc tia đối của MA ) vẫn được trình bày ở mẫu vẽ nên có thể không ghi tại phần giả thiết

Lời giải:

– thứ tự thu xếp là 5, 1, 2, 4, 3

Tam giác AMB và tam giác EMC có

MB = MC (gt)

*

MA = ME (gt)

Do đó ΔAMB = ΔEMC (c.g.c)

*

Bài 27 (trang 119 SGK Toán 7 Tập 1): nếu thêm một đk để nhị tam giác trong những hình vẽ dưới đấy là hai tam giác đều nhau theo trường vừa lòng cạnh góc cạnh

a) ΔABC = ΔADC

b) ΔAMB = ΔEMC

c) ΔCAB = ΔDBA


*

Lời giải:

a) bổ sung cập nhật thêm góc BAC = góc DAC.

b) bổ sung thêm MA = ME.

c) bổ sung thêm AC = BD.

Bài 28 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): bên trên hình 89 có những tam giác bằng nhau

*

Lời giải:

Trong ΔDEK có:

*

Xét ΔABC với ΔKDE có:

AB = KD (gt)


*

BC = DE (gt)

Do đó ΔABC = ΔKDE

ΔMNP không có góc N = 60o góc xen giữa bởi 2 cạnh của ΔKDE hay ΔABC đề nghị không bởi với những tam giác trên.

Bài 29 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): đến góc xAy. Rước điểm B bên trên tia Ax điểm D bên trên tia Ay sao để cho AB= AD . Bên trên tia Bx mang điểm E bên trên tia Dy rước điểm C làm sao để cho BE = DC. Chứng minh rằng 2 tam giác ABC và ADE bằng nhau.

Lời giải:

*

Ta có: AB = AD, BE = DC ⇒ AB + BE = AD + DC xuất xắc AE = AC.

Xét ΔABC cùng Δ ADE có:

AC = AE (cmt)

Góc A chung

AB = AD (gt)

⇒ ΔABC = Δ ADE

Bài 30 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): bên trên hình 90, các tam giác ABC và A’BC bao gồm cạnh tầm thường BC = 3cm, CA = CA’ = 2cm,
*
tuy nhiên hai tam giác kia không bởi nhau.

Tại sao tại chỗ này không thể vận dụng trường hợp c-g-c nhằm kết luận

*

Lời giải:

Góc ABC không hẳn là góc xen giữa hai cạnh BC và CA góc A’BC không hẳn là góc xen thân hai cạnh BC với CA’. Vì vậy không thể thực hiện trường phù hợp cạnh-góc-cạnh để tóm lại hai góc bằng nhau.

Xem thêm: Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Kinh Doanh

Bài 31 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB. đối chiếu độ dài những đoạn trực tiếp MA ,và MB.

Lời giải: