- Chọn bài -Bài 1: Tổng cha góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: hai tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: trường hợp đều bằng nhau thứ bố của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài bác tập)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 3: ngôi trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phải chăng và hòa hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 3 trang 113: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ tất cả :

A’B’ = 2 centimet ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3 cm

Hãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC sinh hoạt mục 1 với tam giác A’B’C’. Bao gồm nhận xét gì về nhị tam giác trên ?

*

Lời giải

Hai tam giác trên gồm :

∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Nhận xét: nhị tam giác trên bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 3 trang 113: tìm kiếm số đo của góc B trên hình 67

*

Lời giải

ΔACD với ΔBCD gồm :

AC = BC (gt)

CD chung

AD = BD (gt)

⇒ ΔACD = ΔBCD (c.c.c)

⇒ góc A = góc B = 120o (hai góc tương ứng)

Bài 15 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

Lời giải:

*

– Vẽ đoạn thẳng MN = 2,5cm.

– Trên và một nửa phương diện phẳng bờ MN vẽ cung tròn trọng tâm M nửa đường kính 5cm, cùng cung tròn chổ chính giữa N nửa đường kính 3cm

– hai cung tròn cắt nhau tại phường Vẽ các đoạn thẳng MP, NP ta được tam giác MNP.

Bài 16 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 3cm. Tiếp nối đo từng góc của mỗi tam giác

Lời giải:


*

Vẽ tam giác ABC (tương từ bỏ với phương pháp vẽ ở bài bác 15):

– Vẽ cạnh AB bao gồm độ dài bằng 3 cm.


– bên trên một nửa phương diện phẳng bờ AB thứu tự vẽ nhị cung tròn trên A với B có nửa đường kính 3 cm

– hai cung tròn này giảm nhau tại C. Nối các điểm A, B, C ta được tam giác ABC đề nghị vẽ.

Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được: góc A = góc B = góc C = 60º

*

Bài 17 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Trên từng hình 68, 69, 70 có những tam giác nào đều nhau ? bởi sao

*

Lời giải:

Hình 68

Xét tam giác ABC với tam giác ABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (gt)

BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

Hình 69

Xét tam giác MNQ với tam giác QPM có:

MN = QP (gt)

NQ = PM (gt)

MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

Hình 70

Xét tam giác EHI cùng tam giác IKE có:

EH = IK (gt)

HI = KE (gt)

EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK cùng tam giác IKH có:

EH = IK (gt)

EK = IH (gt)

HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)

Bài 18 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài xích toán: tam giác AMB và tam giác ANB có MA = MB, na = NB (hình 71). Chứng tỏ rằng
*

1) Hãy ghi giả thiết và tóm lại của bài toán

2) Hãy thu xếp bốn câu tiếp sau đây một cách hợp lý và phải chăng để giải bài toán

a) cho nên vì vậy Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (gt)

mãng cầu = NB (gt)

d) ΔAMN và Δ BMN có:

*

Lời giải:

1) Ghi giả thiết với kết luận:

*

2) lắp thêm tự sắp xếp là d-b-a-c


*

Bài 19 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): cho hình 72, chứng tỏ rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*

Lời giải:

*

a) ΔADE với ΔBDE có:

DE cạnh chung


AD = BD (gt)

AE = BE (gt)

Vậy ΔADE = ΔBDE (c.c.c)

b) từ bỏ ΔADE = ΔBDE (cmt) suy ra góc DAE = góc DBE (hai góc tương xứng ).

Bài trăng tròn (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn trọng điểm O cung này cắt Ox, Oy theo máy tự sống A, B (1) vẽ các cung tròn trọng điểm A và trọng điểm B gồm cùng phân phối kính thế nào cho chúng giảm nhau trên điểm C phía bên trong góc xOy (2), (3) Nối O cùng với C. (4) chứng tỏ rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: vấn đề trên cho ta giải pháp dùng thước với compa để vẽ tia phân giác của mỗi góc.


*

Lời giải:

*

Nối BC, AC

ΔOBC cùng ΔOAC có:

OB = OA (bán kính)

AC = BC (gt)

OC cạnh chung

Nên ΔOBC = ΔOAC (c.c.c)

*

nên OC là tia phân giác của góc xOy.

Bài 21 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại tam giác ABC. Sử dụng thước và compa vẽ những tia phân giác của những góc A, B, C.

Lời giải:

Cách vẽ phân giác của góc A (Dựa trên công dụng bài 20).

Vẽ cung tròn vai trung phong A cung này giảm tia AB ,AC theo thứ tự sinh sống M,N

Vẽ các cung tròn chổ chính giữa M và chổ chính giữa N có cùng cung cấp kính làm sao để cho chúng cắt nhau ở điểm I.

Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.


*

– tương tự cho bí quyết vẽ tia phân giác của góc B, C

Bài 22 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): cho góc xOy với tia Am ( h.74a).

Vẽ cung tròn trọng tâm O bán kính r, cung này cắt Ox, Oy theo vật dụng tự sinh hoạt B, C. Vẽ cung tròn chổ chính giữa A nửa đường kính r, cung này giảm tia Am sinh sống D (h.74b).Vẽ cung tròn tâm D có nửa đường kính bằng BC, cung này cắt cung tròn tâm A, bán kính r sống E (h.74c).

Xem thêm: Giải Bài 17 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 63 Sgk Toán Lớp 7, Bài 17 Trang 63 Môn Toán 7

Chứng minh rằng góc DAE = góc xOy

*
*

Lời giải:

*

Kí hiệu: (O ;r) là con đường tròn trung khu O bán kính r.

B, C trực thuộc (O; r) đề nghị OB = OC = r.

D ở trong (A;r) phải AD = r.

E trực thuộc (D; BC) với (A;r) đề xuất AE = r, DE = BC.

Xét OBC cùng ADE có:

OB = AD (cùng bởi r)

OC = AE (cùng bằng r)

BC = DE

Nên ΔOBC = ΔADE (c.c.c)

*

Bài 23 (trang 116 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại đoạn trực tiếp AB nhiều năm 4cm Vẽ đường tròn trung khu A bán kính 2cm và mặt đường tròn chổ chính giữa B nửa đường kính 3cm, chúng cắt nhau làm việc C và D, chứng tỏ rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải: