Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: With respect to lớn nghĩa là gì
Bạn đang xem: With respect to nghĩa là gì

*

*

*

*

respect /ris”pekt/ danh từ sự tôn trọng, sự kính trọngto have respect for somebody: tôn trọng fan nào (số nhiều) lời kính thămgive my respects to lớn your uncle: mang đến tôi gởi lời kính thăm chú anhto go to lớn pay one”s respects to: tới kính chào (ai) sự lưu lại tâm, sự ghi chúto vì chưng something without respect khổng lồ the consequences: thao tác thao tác làm việc gì nhưng mà ko ghi chú tới hậu quả mọt quan hệ, mối liên quanwith respect to; in respect of: về, đối với (vấn đề gì, ai…) điểm; phương diệnin every respect; in all respects: những phương diện ngoại cồn từ tôn trọng, kính trọngto be respected by all: được mọi fan kính trọngto respect the law: tôn trọng dụng cụ phápto respect oneself: sự trọng giữ tâm, ghi chúNghành nghề: xây dựngtôn trọngClaims in respect of Patent Rightsđòi bồi thường về quyền sáng sủa chếRights, Patent, claims in respect ofđòi bồi thường về quyền sáng sủa chếcomplement with respect lớn 10bù cho đủ 10derivative with respect lớn timeđạo hàm theo thời gianderived field (with respect to a valuation)trường dẫn xuất (so với cùng một sự định giá)differentiate with respect to lớn xlấy vi phân theo xpower mật độ trùng lặp từ khóa with respect lớn temperaturemật độ năng suất (tương) ứng với nhiệt độrelative humidity with respect to iceđộ ẩm tương đối so cùng với nước đárelative humidity with respect to waterđộ ẩm tương đối so với nướcwind number of a curve with respect to lớn the pointsố lần tảo của một mặt đường cong so với một điểmwinding number of a curve with respect khổng lồ the pointsố lần con quay của một mặt đường cong so với một điểm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): respect, disrespect, respectability, respecter, respects, respect, respectable, respected, respectful, disrespectful, respective, respectably, respectfully, disrespectfully, respectively, irrespective

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): respect, disrespect, respectability, respecter, respects, respect, respectable, respected, respectful, disrespectful, respective, respectably, respectfully, disrespectfully, respectively, irrespective


*Xem thêm: Nêu 3 Cách Viết Của Số Hữu Tỉ Trên Trục Số, Nêu Ba Cách Viết Của Số Hữu Tỉ

respect

Từ điển Collocation

respect noun

1 admiration

ADJ.Bạn đang xem: With respect to lớn nghĩa là gì

considerable, deep, great | grudging | mutual a relationship based on mutual respect

VERB + RESPECT feel, have, hold sb in She held him in considerable respect. | command, earn (sb), gain (sb), get, inspire, win (sb) a society in which age commands great respect | thua kém

PREP. ~ for He felt a grudging respect for her talents as an organizer.

2 polite behaviour/consideration/care

ADJ. great, utmost | due, proper the respect due lớn his great age

VERB + RESPECT accord sb/sth, pay (sb/sth), show (sb/sth), treat sb/sth with the respect accorded to her memory He treats his grandparents with great respect.

The chainsaw is a dangerous tool?it should be used with respect.

PHRASES a lack of respect to show a lack of respect for authority | a mark/sign/token of respect

3 detail/point

ADJ. certain | different | crucial, important, significant | material

VERB + RESPECT differ in There was one respect, however, in which they differed. | be alike in, be identical in, be similar in, resemble sth in

PREP. in … ~ (s) The report is accurate in all material respects. | in ~ of (= concerning) A writ was served on the firm in respect of their unpaid bill. | with ~ lớn (= concerning) The two groups were similar with respect to lớn income and status.

PHRASES in all/many/some respects In many respects she is lượt thích her mother. | in every/this respect The marriage was a disaster in every respect.

Từ điển WordNet

English Synonym & Antonym Dictionary

respects|respected|respectingsyn.: admire adore appreciate esteem honor idolize regard revere valueant.: dishonor

Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 hợp với Tuổi nào Năm 2021, phái nam Đinh Mùi sinh vào năm 1967 hợp với Tuổi như thế nào Nhất